Skip to content

De sigaret van de vrijdenker

Op 9 november kwamen onder andere Stephen Fry, Richard Dawkins, Sean Penn en Salman Rushdie bij elkaar (de laatste twee via een live videoverbinding) om de briljante, maar terminale journalist/schrijver/spreker Christopher Hitchens alvast te herdenken.

De ceremonie zou mogelijk minder macaber zijn geweest indien Hitchens zelf niet af had hoeven zeggen vanwege een longontsteking bovenop (of moet ik zeggen: onderaan) zijn slokdarmkanker. Aan de andere kant, waarschijnlijk zou zijn graatmagere, starende, zwijgzaam superlatieven in ontvangst nemende aanwezigheid me er alleen maar méér van doordrongen hebben hoe zijn hopeloze toestand de directe aanleiding vormde voor de gezelligheid.

Griezeliger dan de gelegenheid zélf  was Stephen Fry’s terloopse verafgoding van de sigaret als onmisbaar attribuut van de vrijdenker. Toen hij Sean Penn zag roken voor diens webcam, onderbrak hij het voorspelbare interview om te zeggen:

‘We are so pleased to see you smoking, by the way.’

Dit is een merkwaardige uitspraak, temeer omdat er een verband bestaat tussen Hitchens’ nicotineverslaving en het feit dat deze vrijdenker nu, op 62-jarige leeftijd en met zijn geestelijke vermogens nog in topvorm, het podium moet verlaten. Vindt Fry de gedachte aan een hoogbejaarde Hitchens niet opwegen tegen het gemis van romantisch kringelende rookslierten uit sensueel bungelende peuken? Als ik mocht kiezen, zou ik het wel weten. Vrijdenkers sterven vlug genoeg van zichzelf. We hoeven er geen haast mee te maken.

Christopher Hitchens