Skip to content

De boodschap is duidelijk

Films gaan al decennialang vergezeld van waarschuwende boodschappen over auteursrechtinbreuk, soms dreigend met vervolging, soms met schade aan je videorecorder, soms met het aanstaande faillissement van de filmindustrie. De afzenders zijn divers: sommige bestaan, sommige niet. Maar ze hebben een gezamenlijk doel, namelijk de bestrijding van ‘piraterij’.

Ewout Jansen keert terug in De snijtafel om een greep uit deze waarschuwingen te becommentariëren. Ze blijken consequent misleidend en gedeeltelijk onjuist. In het licht van de wet, tenminste. Als beschrijving van de dagelijkse praktijk worden ze steeds accurater.

(VPRO.nl publiceert iedere laatste woensdag van de maand een nieuwe aflevering van De snijtafel. Een week later verschijnt de aflevering ook op het gebruikelijke kanaal.)

Bronnen: NVPI / Video Veilig (ong. 1989); Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendomsrechten?; website NVPI; Google en Google Maps; Buma/Stemra op Wikipedia; Video Veilig / BAF (1995); Masterclass | De jonge meesters van Pels Rijcken; Auteurswet; Citeren (Dirk Visser in de Volkskrant); De Wereld Draait Door (VARA, 2016); YouTube; BREIN / BAF (ong. 2000 en 2011); Filmdiefstal.nl (ong. 2004); http://www.filmdiefstal.nl; Filmwereld (ong. 2006); E-mail van de heer Rietveldt aan AllezAllez; Stemra moet schadevergoeding betalen aan componist; http://www.filmwereld.net; B.I.G. (2005); http://bigweb.nl; http://www.onlineblackjack.nl; Brein neemt servers in beslag zonder gerechtelijk bevel; Nederland voert per direct downloadverbod in na uitspraak Hof; Thuiskopieheffing compenseert niet voor schade door illegale downloads; Illegaal downloaden per direct verboden.