Skip to content

NAVO-geheimen

Verhagen said (…) he has blocked internal Dutch discussions on the presence of nuclear weapons in the Netherlands because that is a matter for NATO to consider. However, Verhagen said the Netherlands is open to frank NATO discussions and is sending a delegation to Washington to discuss nuclear posture (…).

Ivo Daalder, Amerikaans ambassadeur bij de NAVO in een bericht aan Washington, 3 september 2009. Bron: Wikileaks.

Voor de meeste politici zijn staatsgeheimen ongeveer de belangrijkste (en lelijkste) feiten die ze ooit voor het daglicht zullen verbergen. Maar voor Maxime Verhagen, en andere ‘vrienden van Amerika’, bestaat er een nog hogere graad van vertrouwelijkheid: NAVO-geheimen. Dat zijn feiten over Nederland die Amerikaanse diplomaten wel mogen weten, maar onze eigen regering niet. De jarenlange opslag van kernwapens in Brabant valt, zoals nu blijkt, onder deze speciale categorie.

Even een stukje terug in de tijd. Waar ging dat gedoe rond dubbele paspoorten ook weer over? Loyaliteit, toch? Welke regering gehoorzaam je? Naar wiens pijpen dans je?

Premier Rutte pleitte (…) als VVD-fractievoorzitter voor concrete wetgeving om in de toekomst dubbele nationaliteit te voorkomen. Ook zei hij dat het Albayrak (toenmalige staatssecretaris, KCJ) had gesierd als ze haar Turkse nationaliteit zou hebben opgegeven.

In het regeerakkoord van VVD en CDA staat dat buitenlanders straks pas definitief Nederlander kunnen worden “als afstand is gedaan van een of meer andere nationaliteiten waarvan afstand gedaan kan worden”.

Bron: nu.nl.

Misschien is het een idee politici niet alleen te checken op dubbele nationaliteit, maar ook op geheime betrokkenheid bij kernwapenprogramma’s van grote mogendheden ín Nederland. Ik noem maar wat.