Skip to content

Help!

De snijtafel is een tijdje gefaciliteerd door de VPRO en de Correspondent, maar gaat nu zelfstandig verder als project van Stichting Cultuurbord. Om rendabel te worden, organiseren we premières (waarvan de eerste, op 24 september in de Venue, een groot succes was). Op deze premières vertonen we de nieuwste aflevering van De snijtafel, voordat deze op YouTube verschijnt. Na vertoon van de aflevering, is er een nagesprek/debat tussen de makers van de video en gastsprekers met (wellicht meer) kennis van het onderwerp van de aflevering. Ook kan het publiek zich in dit gesprek mengen en vragen stellen. Deze premières leveren wel geld op, maar niet genoeg om in het levensonderhoud van De snijtafel te voorzien. Cultuurbord probeert ook fondsen te werven voor het project, maar het liefst zouden we draaien op de kijkers.

Op dit moment genereert het programma zelf geen inkomsten. Dit is op termijn een bedreiging voor het (regelmatig) verschijnen van De snijtafel. Daarom hopen we dat kijkers bereid zijn een maandelijkse bijdrage te leveren om De snijtafel overeind te houden. Dit hoeft niet veel te zijn. Als elke YouTube-abonnee maandelijks 20 cent doneert, zijn we uit de brand. In plaats van maandelijks doneren, mag een eenmalige donatie natuurlijk ook. Alle giften zijn welkom. Donaties zijn fiscaal aftrekbaar, omdat het gaat om een maatschappelijk, cultureel project en er geen sprake is van een tegenprestatie. Stichting Cultuurbord ziet erop toe dat verkregen gelden doelmatig en rechtmatig worden besteed. Wij bedanken u bij voorbaat en hopen u snel te kunnen verblijden met een nieuwe video. Wie weet kunnen we u persoonlijk bedanken bij de volgende première. Stort op onderstaand rekeningnummer en steun De snijtafel:

NL72 TRIO 0391 1669 56

t.n.v. Stichting Cultuurbord o.v.v. Snijtafel

Heeft u vragen over uw donatie? U kunt ons bereiken via info@desnijtafel.nl, onze website of een berichtje achterlaten op onze Facebookpagina of ons aanvliegen op Twitter. We geven u graag meer informatie.