Skip to content

De cultuurkelder

In het najaar van 2014 maakte ik samen met Youri Dingemans en Michiel Lieuwma een tweetal pilots voor de VPRO,  om te onderzoeken of YouTube-series als De snijtafel en De neven bespreken ook als tv-programma kunnen werken. Helaas is het programma er niet gekomen. Omdat wij de besprekingen wel geslaagd vinden, publiceren we ze nu op deze wijze.