Skip to content

Charlie Hebdo

Godsdiensten zijn terugkerende hindernissen op de weg van alles wat vooruitgang mag heten. Om voorbij deze hindernissen te komen, is godslastering noodzakelijk. Wie godslastering afkeurt, blijft misschien langer aan de goede kant van het graf, maar zal eindigen aan de verkeerde kant van de geschiedenis.