Skip to content

Levenseindekliniek (deel 3)

Gisteren in NRC Handelsblad:

Het minderheidskabinet van VVD, PVV en CDA dat in de maak is, heeft de afgelopen weken met succes gezocht naar de gedoogsteun van de SGP. De twee staatkundig gereformeerde Kamerleden zullen de bezuinigingen van het kabinet steunen in ruil voor een moratorium op maatregelen op medisch-ethisch terrein.

Dit bevestigen bronnen binnen de VVD. De ruil bevat onder meer het burgerinitiatief “Uit vrije wil”, dat euthanasie ook wettelijk mogelijk maakt als van ondraaglijk lijden geen sprake is. De VVD zal steun onthouden aan dit voorstel, dat mede door oud-partijleider Bolkestein is gelanceerd. Sinds de verkiezingen bestaat een seculiere Kamermeerderheid voor de verdere liberalisering in medisch-ethische kwesties. Zonder VVD-steun valt die weg.

Op haar website schildert de SGP bovengenoemd burgerinitiatief af als ‘een misplaatste en harde vorm om het probleem van de vergrijzing op te lossen’. Liever steekt de partij 20 miljoen extra in palliatieve zorg (het zo goed mogelijk nabootsen van het oude leven, langzaam overgaand in een simulatie van de dood, totdat de echte dood op ‘natuurlijke wijze’ intreedt) dan dat zij hulp bij zelfdoding toestaat. Fractievoorzitter Kees van der Staaij zegt: ‘Hebben we mensen in de laatste levensfase echt niet meer te bieden dan zelfdoding?’ Let op hoe hij impliceert dat euthanasie het enige recht gaat worden, waarmee alle oude rechten komen te vervallen. Een soort plicht dus. Het gaat echter om een nieuw recht bovenop de oude rechten. Het burgerinitiatief héét nota bene Uit vrije wil.

Hier zit ‘m de kneep: mensen weten zelf niet wat ze willen. Dat kan de SGP veel beter bepalen. En als het aan onze zogenaamde liberalen ligt, gaat dat gebeuren ook.

(Deze column is een vervolg op Levenseindekliniek (vervolg). Klik hier voor het vierde deel in de reeks.)

Eén commentaar