Skip to content

Zwarte scholen

Het bestrijden van segregatie in het onderwijs is niet langer rijksbeleid. ‘Zwarte scholen zijn een feit’, zegt CDA-minister Marja van Bijsterveldt vandaag in een vraaggesprek met de Volkskrant. ‘Het gaat om kwaliteit van het onderwijs. Wit of zwart is minder belangrijk. (…) Veel wetenschappers geven ook aan dat het hem niet zit in de kleur. En als christen-democraat vind ik het belangrijk dat ouders zelf hun school kunnen kiezen.’

Bron: de Volkskrant.

Dat schoolprestaties niet samenhingen met huidskleur, vermoedde ik al enige tijd. Inmiddels zijn gelukkig ook Marja van Bijsterveldt en haar wetenschappers het erover eens dat bruine kinderen niet per se slechter kunnen leren dan blanke kinderen. Obama gaf de doorslag, denk ik.

Het gaat vanaf nu niet meer om kleur, maar om de kwaliteit van het onderwijs. Jawel, we zijn eruit. En hoe waarborgen we die kwaliteit het best volgens de christen-democraten? Door ouders zelf hun school te laten kiezen.

Sommige ouders zullen kiezen voor een school waar de Bijbel het belangrijkste historische naslagwerk is, een recht dat door Marja’s voorgangers is bevochten in de schoolstrijd. Andere ouders zullen kiezen voor een school waar nu eens goed wordt uitgelegd waarom martelaren naar de hemel gaan. Weer andere ouders sturen hun kind liever naar een school waar de nadruk meer ligt op de oudtestamentische rechtmatigheid van de staat Israël. En als je in een rotbuurt woont of te laat bent met inschrijven? Dan mag je kind naar een school waar leraren – heel handig – de politie kunnen bellen met een knopje onder hun bureau.

Eén commentaar