Skip to content

Scheiding van kerk en staat (deel 2)

Ik ben voor een volledige scheiding van kerk en staat. Dat maakt mij tot een PVV’er. Tenminste, wat de islam betreft. In de Stemwijzer voor de aankomende Provinciale Statenverkiezingen komt de stelling voorbij dat ambtenaren hoofddoekjes mogen dragen op hun werk. De enige partij die deze stelling niet onderschrijft, is de PVV. Toelichting: omdat de islam geen godsdienst is, maar een politieke ideologie waarin vrouwen worden onderdrukt. De islam is dus net zoiets als de SGP, behalve dan dat de SGP een reserve-steunpilaar is van het zittende kabinet en de islam één van haar tegenstanders.

Mijn standpunt is zowel gelijk als tegenovergesteld aan dat van de PVV. Ik ben het oneens met de stelling, omdat de islam wél een godsdienst is. Ambtenaren zouden, als directe vertegenwoordigers van de staat, een politiek neutraal voorkomen moeten hebben. Godsdienst is niet politiek neutraal en is dat in de hele geschiedenis van de mensheid nooit geweest. Ik noemde de SGP, maar ik zou ook het Vaticaan kunnen noemen of de Pro Life-beweging of de Joodse staat of de Moslimbroederschap. We willen, neem ik aan, geen ambtenaren met een VVD-button op hun jasje of een LINKSE HOBBY-sticker op hun bureau. Welnu, dan moeten we óók geen kruisjes, visjes, hoofddoekjes, altaartjes, mijters, keppeltjes, pijen, beeldjes en zevenarmige kandelaars toestaan.

Er bestaat in Nederland geen politieke partij die het op dit punt met me eens is. Ik ben zelfs radicaler dan de PVV, die zich alleen afzet tegen één specifieke godsdienst en ondertussen met de rest aanpapt. Op wie moeten de secularisten 2 maart stemmen?

Eén commentaar