Skip to content

De Wereld Draait Eromheen

Welkom bij deel twee in een reeks analyses waaruit glashelder naar voren komt hoe zeer De Wereld Draait Door te lijden heeft onder de interviewtechnieken van Matthijs van Nieuwkerk.

5 februari 2009. EO-coryfee Andries Knevel heeft onlangs geopenbaard dat hij niet meer gelooft dat God de wereld in zes dagen schiep. Macro-evolutie lijkt hem bij nader inzien waarschijnlijker. In het bestaan van God als de initiator en Jezus als de redder van de Aarde gelooft hij nog wel. Te gast bij Van Nieuwkerk zijn Bert Dorenbos, oud-directeur van de EO, en Arie Boomsma, de speelse jonge Bijbelhond. Halina Reijn is er ook bij. Ik weet niet waarom.

De standpunten zijn grofweg als volgt.

Boomsma geeft toe dat hij er hetzelfde over denkt als Knevel, maar is van mening dat Andries, door het zo onomwonden te zeggen, een grote groep mensen schoffeert die wel in het scheppingsverhaal gelooft (en als een grote groep mensen iets gelooft, moet je daar niet al te hard tegenin gaan). De discussie moet volgens hem zeker gevoerd worden, maar op een andere manier. Dus niet door openlijk stelling te nemen maar door…? Onduidelijk. Deze vaagheid zal hem in de rest van het gesprek kenmerken. Hij zegt: ‘Misschien staan die zes dagen wel voor vier miljard jaar.’
Hoezo misschien? Het moet, anders klopt het verhaal niet meer. Je kunt de perfectie van een boek niet ter discussie stellen, als je de conclusie dat het boek niet perfect is bij voorbaat uitsluit. Je kunt dan enkel welwillend interpreteren.

De oude Dorenbos vindt dat Knevel ‘van de weg af is geraakt’. Hij beledigt God en ‘daar moet je enorm mee oppassen’. De evolutietheorie is namelijk gebaseerd op de Big Bang en de oersoep van het leven, dus op het irrationele idee dat iets uit het niets kan ontstaan. Daarmee is de evolutietheorie een complete ontkenning van God, die haaks staat op zowel de wetenschap als de Bijbel.

In deze redenering zitten drie grote fouten, die geen van alle worden blootgelegd. Daarom zal ik het nu maar doen.

  1. De evolutietheorie is niet gebaseerd op veronderstellingen over het ontstaan van het heelal en het leven, maar op de nauwkeurige studie van levende dieren en planten enerzijds en fossiele vondsten anderzijds.
  2. De Big Bang-theorie is op haar beurt geen wet die zegt dat iets uit niets kan ontstaan. Ons in tegengestelde richtingen uitdijende heelal duidt op een vroegere eenheid, die miljarden jaren geleden uit elkaar geklapt is. Over de tijd vóór deze explosie bezitten we geen kennis. We weten dus niet of er iets was of niets was. Misschien was er een God, misschien een Spirituele Energie, misschien een kapotte knikkerbaan, misschien was er een keukenschort aan een bruine plastic kapstok. Niemand, wetenschapper noch gelovige, kan enige kennis claimen over wat er was vóór de Big Bang.
  3. Zelfs al waren punt 1 en 2 er niet, dan zou de evolutietheorie nog steeds niets zeggen over het wel of niet bestaan van God. Voor mijn part bestaat God buiten de tijd om. Dit is een filosofische kwestie, geen wetenschappelijke. Wel geeft de evolutietheorie volop aanleiding om aan de letterlijke juistheid van de Bijbel te twijfelen. Maar dat doet een minuutje nadenken ook.

Laten we eens kijken naar wat Matthijs van Nieuwkerk, dé talkshowhost van Nederland nu, doet met deze schat aan monumentale misvattingen. Hoe gaat hij het werk van Charles Darwin, de vruchten van paleontologie, astronomie en het gezond verstand verdedigen tegen deze slecht geïnformeerde fundamentalist? Hier is wat hij zegt.

‘Maar dat zou betekenen dat heel veel mensen krankzinnig zijn of niet goed bij hun hoofd, want heel veel mensen geloven wel in Darwin en niet zozeer in het feit dat God de wereld in zes dagen schiep.’

Heel goed, Matthijs. Maak van de wetenschap gewoon ook een religie, waarin je kunt geloven of niet, en gebruik dan het aantal aanhangers van een theorie als bewijs van haar juistheid. Gebruik vooral geen geldige argumenten, beroep je niet op logica – ook al staan de logica aan je zijde – en wijs mensen vooral niet op hun vergissingen, maar probeer ze uit het veld te slaan met argumenten ad populum, waarna je het gesprek snel afkapt.
‘Maar daar hoeven we misschien niet eens over te discussiëren.’
Ik vraag me af: als we hier niet over hoeven te discussiëren, waarover dan wel?

Matthijs van Nieuwkerk is de antiheld van het Verlichtingsdenken. Hij is de bondgenoot die je niet wilt hebben. Koop dus onmiddellijk Carl Sagans documentaireserie Cosmos en zet iedere keer als je in de verleiding komt naar DWDD te zappen een aflevering op. Dan leer je pas echt iets over het draaien van de wereld.

Voor de video van dit gesprek, klik hier.

2 commentaren